top of page

GESCHIEDENIS

20200509_160253.jpg

Een collage van prijzen die het 's-Hertogenbosch Mannenkoor in de eerste

10 jaren van zijn bestaan heeft weten te veroveren

Aanbieding vaandel bgv 25-jarig jubileum

In 1928 werd het 25 jarig bestaan van het koor gevierd waarbij een nieuw vaandel werd aangeboden door de Beschermheer van het koor burgemeester P.J.van der Does de Willebois 

Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor bestaat 120 jaar. Het Mannenkoor staat voor koorzangcultuur in de Brabantse hoofdstad. Het koor werd opgericht in 1903 en stond vanaf dat jaar tot 1940 onder leiding van de fameuze dirigent Peter Kallenbach. Deze organist van de Sint-Janskathedraal heeft het koor in korte tijd tot een van de toonaangevende koren van Nederland opgewerkt.


In binnen- en buitenland werden vele zangconcoursen gewonnen en al in 1914 werd het koor met het predikaat "Koninklijk" onderscheiden. Een rijke muzikale historie is het te bewaren erfdeel van het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor.

Zo is het vermaarde Internationaal Vocalisten Concours, dat sedert 1953 ieder jaar in 's-Hertogenbosch wordt gehouden, ontstaan uit een initiatief van Janus Kurvers, destijds vice-president van het koor en tevens lid van het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.
In dat jaar vond een korenfestival plaats in het kader van het 50-jarig bestaan van het koor en het gelijktijdig 100-jarig bestaan van het KNZV. Bij gelegenheid van dit jubileum heeft de toenmalige vorstin Koningin Juliana het beschermvrouweschap van het koor op zich genomen.


De burgemeester van 's-Hertogenbosch is Erepreses van het koor. 
Het koor, dat onder leiding heeft gestaan van dirigenten als Frans van Amelsvoort, Albert de Klerk, Piet van de Goor, Wieke Jordans en Jos Vranken Sr., heeft vanaf 1973 onder leiding van Marius Schouten gestaan. Onder zijn leiding heeft het koor een indrukwekkend repertoire van klassieke én eigentijdse koormuziek opgebouwd. Elders op deze website vindt u meer informatie over dit repertoire. 
Per 1 oktober 2007 is Marius Schouten na 34 jaar teruggetreden als dirigent van ons koor. Zijn taak werd overgenomen door Arno van Wijk die mede in verband met zijn verhuizing naar Goes  per 17 maart 2012 afscheid heeft genomen van ons koor.
Vanaf  april 2012 stond ons koor onder de deskundige leiding van Math Dirks, die echter met ingang van 1 oktober 2018 afscheid heeft genomen als dirigent van ons koor.

Het huidige koor staat, dankzij de kwaliteiten en bevlogenheid van zijn dirigenten, garant voor een goed muzikaal niveau. 
Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor geeft jaarlijks één groot concert en daarnaast een aantal kleine concerten. 
Ook Eucharistievieringen worden muzikaal door het koor opgeluisterd. Het koor gaat regelmatig op concertreis. Het bezocht onder meer Wales, Barcelona, Berlijn, Parijs, Leuven en Trier. Optredens in het buitenland vinden meestal plaats in samenwerking met gelijkgestemde koren uit de te bezoeken stad. 

In het kader van de herdenking van de bevrijding van 's-Hertogenbosch in 1944 is in het voorjaar van 1994 een concertreis gemaakt naar Caernarfon in Wales. Het Caernarfon Male Voice Choir, dat als gastheer voor ons koor optrad, bracht in het najaar van 1994, tijdens de officiële herdenkingsplechtigheden, een tegenbezoek aan onze stad. Een zeer succesvolle concertreis was ook het bezoek aan onze zusterstad Leuven in 1996 waar tezamen met de Trinid Singers uit die stad een concert werd verzorgd met een hoog muzikaal niveau.


Het koor vierde in 2003 zijn 100-jarig bestaan. Dit Eeuwfeest werd groots gevierd met o.a een jubileumconcert in de Sint-Jacobskerk, een uitvoering in de Sint-Janskathedraal, een uitvoering in de Sint-Pieter in Leuven en last but not least de uitgifte van een jubileum- boek en -CD

Voor de vele verdiensten die het koor in de loop van zijn luisterrijke geschiedenis voor de stad heeft gehad werd door Burgemeester en Wethouders van 's-Hertogenbosch aan het koor bij het 100-jarig bestaan de Cultuurpenning van de Stad, de Jeroen Boschpenning, toegekend.

20200509_160014.jpg

Het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor bij het 50 jarig bestaan in 1953 voor het Noorderportaal van de St. Janskathedraal

Jubileumconcert 4-10-2003 in JBAC.jpg

Jubileumconcert Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor bij het 100 jarig bestaan in 2003 in het Jeroen Bosch Art Center in 's-Hertogenbosch

bottom of page