top of page
DE GESCHIEDENIS VAN ONS KOOR

Oprichting

In 1903 is het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor opgericht door P. Kallenbach, F. Klaassen en J. Gommers. Vanaf dat jaar stond het tot 1940 onder leiding van de fameuze dirigent Peter Kallenbach. Deze organist van de Sint-Janskathedraal heeft het koor in korte tijd tot een van de toonaangevende koren van Nederland opgewerkt. 

Koninklijk

In binnen- en buitenland werden vele zangconcoursen gewonnen en al in 1914 werd het koor met het predikaat "Koninklijk" onderscheiden. Een rijke muzikale historie is het te bewaren erfdeel van het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor.

 

Wedstrijden

Zo is het vermaarde Internationaal Vocalisten Concours, dat sedert 1953 ieder jaar in 's-Hertogenbosch wordt gehouden, ontstaan uit een initiatief van Janus Kurvers, destijds vice-president van het koor en tevens lid van het hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.

In dat jaar vond een korenfestival plaats in het kader van het 50-jarig bestaan van het koor en het gelijktijdig 100-jarig bestaan van het KNZV. Bij gelegenheid van dit jubileum heeft de toenmalige vorstin Koningin Juliana het beschermvrouweschap van het koor op zich genomen.

Dirigenten

Het koor heeft onder leiding gestaan van verschillende dirigenten:

Peter Kallenbach (1903-1940);

Frans van Amelsvoort (1941-1949);

Wieke Jordans (1950-1956);

Albert de Klerk (1956-1957);

Piet van de Goor (1957);

Jos Vranken sr. (1958-1960);

Wieke Jordans (1961-1968);

Louis Arons (1968-1969);

Anton Koene (1970-1973);

Marius Schouten (1973-2007);

Arno van wijk (2007-2012);

Math Dirks (2012-2018).

 

Repetities naar de woensdagavond

De repetities van het koor werden iedere vrijdagavond van 20.00 uur- 22.00 uur gehouden. Na het vertrek van Louis Arons kon ons koor Antoon Koene, 1e concertmeester bij het Brabants Orkest, contracteren als dirigent. Hieraan verbond hij echter de voorwaarde dat de repetities zouden moeten worden verplaatst naar de woensdagavond. Dat was namelijk de enige vrije avond van het Brabants Orkest ed daarmee voor hem. Dus vanaf 1970 is de woensdagavond de vaste repetitieavond van het koor.

 

Concertreizen

In het kader van de herdenking van de bevrijding van 's-Hertogenbosch in 1944 is in het voorjaar van 1994 een concertreis gemaakt naar Caernarfon in Wales. Het Caernarfon Male Voice Choir, dat als gastheer voor ons koor optrad, bracht in het najaar van 1994, tijdens de officiële herdenkingsplechtigheden, een tegenbezoek aan onze stad. Een zeer succesvolle concertreis was ook het bezoek aan onze zusterstad Leuven in 1996 waar tezamen met de Trinid Singers uit die stad een concert werd verzorgd met een hoog muzikaal niveau.

Eeuwfeest

Het koor vierde in 2003 zijn 100-jarig bestaan. Dit Eeuwfeest werd groots gevierd met o.a een jubileumconcert in de Sint-Jacobskerk, een uitvoering in de Sint-Janskathedraal, een uitvoering in de Sint-Pieter in Leuven en last but not least de uitgifte van een jubileum- boek en -CD

Jeroen Boschpenning

Voor de vele verdiensten die het koor in de loop van zijn luisterrijke geschiedenis voor de stad heeft gehad, werd door het college van Burgemeester en Wethouders van 's-Hertogenbosch aan het koor bij het 100-jarig bestaan de Cultuurpenning van de Stad, de Jeroen Boschpenning, toegekend.

bottom of page